VI- NÜFUS, SABIKA, ADRES, EKONOMİK /SOSYAL DURUM ve YURDA GİRİŞ-ÇIKIŞ BİLGİLERİNİN TEMİNİ

A-Türk Vatandaşlarının Yurtdışı Adresleri ile Ekonomik ve Sosyal Durumlarının Tespiti :
UYAP sisteminden adres temini:
Yurtdışında bulunan şüpheli, sanık, hükümlü, mağdur, müşteki, müdahil ve tanık durumundaki Türk vatandaşlarının Konsolosluk-net sisteminde kayıtlı adresleri adli mercilerimizce UYAP sistemi üzerinden temin edilmektedir.

Adres Sorgulama Ekranı görüntüleri için aşağıdaki resimleri tıklayınız:

UYAP sisteminde adresin bulunmaması:
UYAP sisteminden adres bilgileri temin edilemezse aşağıda linkleri verilen örneklere uygun bir talepname düzenlenerek Bakanlığımıza gönderilmesi gerekmektedir.

ŞÜPHELİLERİN Nüfus/Adli Sicil/Adres Bilgilerinin Temini İçin Talepname Örneği
SANIKLARIN Nüfus/Adli Sicil/Adres Bilgilerinin Temini İçin Talepname Örneği

Türk Vatandaşlarının Ekonomik ve Sosyal Durumlarının Tespiti :
Yabancı ülkelerde bulunan vatandaşlarımızın ekonomik ve sosyal durumlarının tespiti istemine ilişkin adli yardım talepleri, ilgili kişinin TC kimlik numarasını da içeren kimlik bilgileri ve yurtdışında bilinen en son adresi belirtilerek aşağıdaki linkte örneği gösterilen bir yazı ile adresin yetki çevresinde olduğu dış temsilciliğimizden istenilebilir.

Ekonomik-Sosyal Durum Araştırması İçin Dış Temsilciliğimize Yazılacak Yazı Örneği

Bu tür taleplerin, Bakanlığımız aracı kılınarak Dışişleri Bakanlığı vasıtasıyla yerine getirilmesi de mümkündür . Ancak yukarıda yazılı yolun uygulanmasının emek ve mesai tasarrufu sağlayacağı düşünülmektedir.

B- Yabancıların Yurtdışındaki Nüfus, Sabıka ve Adres Bilgilerinin Temini :
İNTERPOLE üye devletlerin vatandaşları :
İNTERPOL’e üye olan devletlerin vatandaşı olan yabancı uyruklu kişilerin nüfus-sabıka kayıtları ile adres bilgilerinin teminine ilişkin talepler, Bakanlığımız aracı kılınmaksızın, doğrudan Emniyet Genel Müdürlüğü İnterpol Daire Başkanlığına iletilmelidir.
Ancak;
İNTERPOL’e üye olmalarına rağmen Afganistan, Almanya, Bangladeş, Bulgaristan, Filistin, Güney Afrika, Hindistan, Hollanda, Irak, İran, Lübnan, Nepal, Nijerya, Pakistan, Somali, Rusya ve Yunanistan bu tür bilgileri INTERPOL aracılığıyla vermediğinden bu ülkere yönelik talepler adli yardımlaşma yoluyla istenilmelidir.
Bunun için yukarıda linkleri verilen örnekler dikkate alınarak talepname düzenlenmesi, talepnameye nüfus-sabıka veya adres tespiti istenilen şahsın pasaport veya kimlik fotokopisi ve mevcutsa iddianame eklenerek tercümesiyle birlikte Bakanlığımıza gönderilmesi gerekmektedir.

İNTERPOL’e üye olmayan devletlerin vatandaşları : İNTERPOL’e üye olmayan devletlerin vatandaşı olan yabancı uyruklu kişilerin nüfus-sabıka kayıtları ile adres bilgilerinin teminine ilişkin talepler için yukarıda linkleri verilen örnekler dikkate alınarak talepname düzenlenmesi, talepnameye nüfus-sabıka veya adres tespiti istenilen şahsın pasaport veya kimlik fotokopisi ve mevcutsa iddianame eklenerek tercümesiyle birlikte Bakanlığımıza gönderilmesi gerekmektedir.
Bazı devletlerle ilgili istisnai uygulamalar :
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti :

İNTERPOL’e üye olmadığından, KKTC'ye yönelik nüfus-sabıka veya adres tespiti talepleri için aşağıdaki linklerde yer alan örneklere uygun talepname düzenlenerek KKTC’ye iletilmek üzere Bakanlığımıza gönderilmelidir.

KKTC Nüfus,Adres, Adli Sicil Bilgilerinin Temini İçin Talepname Örneği – Şüpheli
KKTC Nüfus,Adres, Adli Sicil Bilgilerinin Temini İçin Talepname Örneği – Sanı
k

Afganistan :
Afganistan uyruklulara ilişkin nüfus, sabıka kaydı ve adres tespiti taleplerinde tam doğum tarihi, pasaport numaraları, pasaportun verildiği yer, nüfusa kayıtlı olduğu il, ilçe, köy ve büyükbaba (baba tarafından) isimlerinin de belirtilmesi gerekmektedir.

Filistin :
Filistin uyruklulara ilişkin nüfus, sabıka kaydı ve adres tespiti taleplerinde kimlik numaralarının, kendi el yazıları ile tam nüfus bilgilerinin, ülkelerindeki adreslerinin ve varsa yakınlarının telefon numaraları bilgilerinin ayrıca büyükbaba (baba tarafından) isimlerinin de belirtilmesi gerekmektedir.

Irak :
Irak uyruklulara ilişkin nüfus, sabıka kaydı ve adres tespiti taleplerinde talebe konu kişilerin kimlik fotokopisinin, nüfusa kayıtlı olduğu yer adının ve sayfa ve sicil no’larının, parmak izleri ve kendi el yazıları ile ülkelerindeki adreslerinin, akrabalarının adres ve telefon numaraları bilgilerinin de belirtilmesi gerekmektedir.

Lübnan :
Lübnan uyruklulara ilişkin nüfus ve sabıka kaydı taleplerinde bahse konu kişilerin nüfusa kayıtlı oldukları yer ile nüfus kütük numaraları gerekmektedir.

Nepal :
Nepal uyruklulara ilişkin nüfus ve sabıka kaydı ve adres tespiti taleplerinde kendi el yazıları ile ülkelerindeki adreslerinin ve varsa yakınlarının telefon numaraları bilgilerinin de belirtilmesi gerekmektedir.

Pakistan ve Bangladeş :
Pakistan ve Bangladeş uyruklulara ilişkin nüfus ve sabıka kaydı ve adres tespiti taleplerinde tam nüfus bilgilerinin, pasaport numarası, pasaportun verildiği yer, nüfusa kayıtlı oldukları il, ilçe, köy ve kendi el yazıları ile ülkelerindeki adreslerinin ve varsa yakınlarının telefon numaraları bilgilerinin de belirtilmesi gerekmektedir.

Somali :
Somali’de devlet otoritesi sağlanamadığından bu ülkeye yönelik talepler şimdilik yerine getirilememektedir. C- Yurda giriş ve çıkış kaytılarının temini : Türk ya da yabancı uyruklu şahısların yurda giriş veya çıkışlarına ilişkin bilgiler Valilikler bünyesinde mevcut bilgi işletim sistemlerine işlendiğinden, buna ilişkin talepler bulunulan yer Valiliğinden talep edilmelidir.

C- Yurda giriş ve çıkış kaytılarının temini : Türk ya da yabancı uyruklu şahısların yurda giriş veya çıkışlarına ilişkin bilgiler Valilikler bünyesinde mevcut bilgi işletim sistemlerine işlendiğinden, buna ilişkin talepler bulunulan yer Valiliğinden talep edilmelidir.

   
***Diğer bölümlere ulaşmak için aşağıdaki linklere tıklayınız...
   
I -
GENEL BİLGİLER
   
II- ULUSLARARASI CEZA İSTİNABE EVRAKININ HAZIRLANMASI
   
III-
BAZI SUÇLARA İLİŞKİN ADLİ YARDIM TALEBİ HAZIRLANIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR
   
IV- EL KOYMA VE MÜSADERE KARARLARININ İNFAZI VE VARLIKLARIN GERİ ALINMASINA İLİŞKİN KARŞILIKLI ADLİ YARDIMLAŞMA
   
V- YABANCI DEVLETLERİN İSTİNABE TALEPLERİNDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
   
VII- YABANCI PASAPORTLARININ İADESİ
   
VIII- YABANCI ÖLÜM OLAYLARININ BİLDİRİLMESİ
   
IX- İNTERNET ORTAMINDA İŞLENEN SUÇLARDA ULUSLARARASI CEZA İSTİNABE İŞLEMLERİ
   
 

 

Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü Resmi Web Sitesi © 2018 Tüm Hakları Saklıdır.
Webmaster:BİLGİ İŞLEM BÜROSU
Bu Sitede Yayınlanan Tüm İçerikler, İzinsiz Kaynak Gösterilemez ve Yayınlanamaz.