VIII-YABANCI ÖLÜM OLAYLARININ BİLDİRİLMESİ

Yabancıların Ölüm Olaylarının Bildirilmesi işlemine ilişkin usul ve esaslar 31.10.2011 tarihinde yayımlanıp yürürlüğe giren 71/1 tarihli Genelgede gösterilmiştir.

Bildirimin yapılacağı makam :
Yabancı ölüm olaylarında doğrudan ilgili ülkenin (aşağıdaki linklerde adres ve iletişim bilgileri yer alan) Türkiye'deki Büyükelçilik veya Başkonsolosluklarına bildirimde bulunulacaktır. Bu işlem için Bakanlığımız aracı kılınmayacaktır.

Http://www.mfa.gov.tr/yerlesik-diplomatik-ve-konsuler-misyonlar.tr.mfa
Http://www.mfa.gov.tr/sub.tr.mfa?92435023-667b-4a3b-ade8-b61efab1194a

Yukarıdaki linklerin çalışmaması durumunda;
Http://www.mfa.gov.tr sayfasında sırasıyla; Konsolosluk / Türkiye'deki yabancı temsilcilikler / Yerleşik Diplomatik ve Konsüler Misyonlar sekmeleri izlenerek de ilgili sayfaya ulaşılabilir.

Ayrıca tüm ülkelerin Türkiye'deki Büyükelçilik veya Başkonsolosluklarının adres ve iletişim bilgilerini (1 Şubat 2012 tarihindeki hali) toplu halde indirmek için tıklayınız.

Bildirim usulü :
Ölen yabancı şahısların ölüm bildirimi işlemlerinde;
a) Genelgenin 3 nolu ekinde yer alan ve olayın nerede, nasıl ve ne zaman vuku bulduğunun ve varsa faillerinin açıklama bölümünde ayrıntılı olarak gösterildiği bildirim formu,
b) Otopsi raporu, ölü muayene tutanağı, trafik kaza raporu gibi belgelerin birer örneği,
c) Ölüm olayının, ilgili yabancı ülkede nüfusa işlenebilmesi için iki nüsha ölüm belgesi,
d) Ölenin kimliğini ve adresini tespite yarar pasaport, ehliyet, kimlik kartı v.s. belgelerin aslı veya örneği,
e) Ölenin cesedi konsoloslukça teslim alınmamışsa cesetle ilgili yapılan işlemin, gömülmüşse mezar yerini bildiren bir yazı,
f) Tereke eşyası teslim alınmamışsa, yabancı ve Türk paraları dahil listesi ile birlikte bu eşyanın ne şekilde teslim alınacağının sorulduğu bir yazı, İlgili Büyükelçiliğe veya Konsolosluğa doğrudan faks yoluyla gönderilir ve evrak aslı bilahare posta yoluyla gönderilir.

Ancak, otopsi raporunun hazırlanması veya diğer evrakın ikmali zaman alacaksa, gecikmelere neden olunmaması için yukarıdaki evrakın ikmali beklenmeksizin, ilgili Başkonsolosluğa faks yoluyla (veya telefonla) ölüm olayı hakkında bilgi verilip evrak ikmal edildiğinde gönderileceği belirtilmelidir.

Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk Genel Müdürlüğünün (312 292 27 20) numaralı faksına yukarıda sayılan evrak eklenmeksizin bilgi verilir. Bakanlığımıza (Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğüne) yukarıda sayılan evrak eklenmeksizin UYAP sistemi üzerinden bilgi verilir.

Yabancı ölüm bildirimi işlemlerinde aşağıdaki linklerde yer alan form ve yazı örnekleri kullanılabilir.
Ölen yabancılar hakkinda bildirim formu (Genelgenin 3 nolu eki)
Yabancı Devletin Türkiye’deki Büyükelçiliğine / Konsolosluğuna gönderilecek yazı örneği
Dışişleri Bakanlığına gönderilecek yazı örneği Adalet Bakanlığına gönderilecek yazı örneği


Suriye Uyruklu Şahısların Ölüm Olaylarının Bildirilmesi :
Suriye’de yaşanan iç karışıklıklar nedeniyle Suriye uyruklu şahıslara ilişkin ölüm bildirimi evrakı anılan ülke Başkonsoloslukları yerine doğrudan Dışişleri Bakanlığımıza gönderilmeli ve Bakanlığımıza bilgi verilmelidir.

Suriye uyruklular için Adalet Bakanlığına gönderilecek yazı örneği
Suriye uyruklular için Dışişleri Bakanlığına gönderilecek yazı örneği

***Diğer bölümlere ulaşmak için aşağıdaki linklere tıklayınız...
   
I- GENEL BİLGİLER
   
II- ULUSLARARASI CEZA İSTİNABE EVRAKININ HAZIRLANMASI
   
III-
BAZI SUÇLARA İLİŞKİN ADLİ YARDIM TALEBİ HAZIRLANIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR
   
IV- EL KOYMA VE MÜSADERE KARARLARININ İNFAZI VE VARLIKLARIN GERİ ALINMASINA İLİŞKİN KARŞILIKLI ADLİ YARDIMLAŞMA
   
V- YABANCI DEVLETLERİN İSTİNABE TALEPLERİNDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
   
VI- NÜFUS, SABIKA, ADRES, EKONOMİK /SOSYAL DURUM ve YURDA GİRİŞ-ÇIKIŞ BİLGİLERİNİN TEMİNİ
   
VII- YABANCI PASAPORTLARININ İADESİ
   
IX- İNTERNET ORTAMINDA İŞLENEN SUÇLARDA ULUSLARARASI CEZA İSTİNABE İŞLEMLERİ
      

 

Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü Resmi Web Sitesi © 2018 Tüm Hakları Saklıdır.
Webmaster:BİLGİ İŞLEM BÜROSU
Bu Sitede Yayınlanan Tüm İçerikler, İzinsiz Kaynak Gösterilemez ve Yayınlanamaz.