HİZMETLER > ADLİ YARDIMLAŞMA > SUÇLULARIN İADESİ
IV- YENİDEN YARGILAMA KONUSUNDA GARANTİ VERİLMESİ

Türkiye ‘Suçluların İadesine Dair Avrupa Sözleşmesine Ek 2 Nolu Protokol’e taraftır. Anılan Protokolün 3. maddesi gereğince, mahkeme hükmü sanığın gıyabında verilmişse, istenilen devlet, hükümlünün iade edilmesinden sonra yeniden yargılanmasını talep edebilir. İstenilen devlet bu talebi genellikle iade kararından önce yapar. Ancak bunun iade kararıyla eş zamanlı olarak da yapılması mümkündür.

Ek 2 Nolu Protokol 8 Mayıs 1992 tarihli 3732 Sayılı Kanun’la onaylanıp 25/09/1991 tarih ve 21002 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır. Anılan Kanun’un 3. maddesinde garanti verilmesi konusundaki usul ve esasları gösterilmiştir:

Madde 3:
‘Türk mahkemelerince gıyabında mahkûmiyet kararı verilmiş olup, Sözleşmeye taraf ülkelerden birinde bulunduğunun tespit edilmesi üzerine bu ülkeden iadesi istenilen kişiye, Protokol’ün 3. maddesinin 1. bendinde öngörüldüğü şekilde yeniden muhakeme edilme hakkı tanınması için anılan ülke tarafından teminat istenilmesi halinde, kararın kesinleşip kesinleşmediğine bakılmaksızın kararı veren mahkemece sözü edilen kişinin yeniden muhakeme edileceğine dair karar verilir ve kişi iade edildikten sonra bu karar doğrultusunda işlem yapılır.’

Madde metninden de açıkça anlaşıldığı üzere, iade istenilen ülkeden garanti talebi geldiğinde hükmün kesinleşmiş olup olmadığına bakılmaksızın hükmü veren Mahkeme bu konuda karar verir. (Uygulamada genelde ek karar biçiminde verilmektedir)

Verilecek garantinin yabancı adli makamlar tarafından yeterli kabul edilebilmesi için buna ilişkin

Garanti verilmesine dair ek kararın hüküm fıkrasında genellikle aşağıdaki ifadelere yer verilmektedir :

'Suçluların İadesine Dair Avrupa Sözleşmesine Ek 2 Nolu Protokol'ün 3. maddesi gereğince hükümlü hakkında duruşma açılarak yeniden yargılama yapılacaktır. Hükümlü duruşmaya davet edilerek kendisini savunma ve müdafii ile temsil ettirme, delillerini sunma veya delil toplanmasını isteme gibi Ceza Muhakemesi Kanunu’nda yer alan yasal hakları tanınacaktır.’

3732 Sayılı Kanun Metni
SİDAS’a Ek 2 Nolu Protokol
Yeniden yargılama konusunda verilen garantinin iletilmesi için talepname örneği

 
***Diğer bölümlere ulaşmak için aşağıdaki linklere tıklayınız...
   
I -
GENEL BİLGİLER
   
II-
İADE İŞLEMİNİN HUKUKİ DAYANAKLARI
   
III- TÜRKİYE’DEN YURT DIŞINA YAPILAN TALEPLERDE İADE EVRAKININ HAZIRLANMASI
   
V- İADE EDİLEN KİŞİNİN İADE TALEBİNE KONU EDİLMEYEN SUÇLARDAN YARGILANMASI VEYA BU TÜR HÜKÜMLERİN İNFAZI
   
VI- YABANCI ÜLKELERDEN GELEN İADE TALEPLERİ
   
VII- AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ İLE ARAMIZDAKİ SUÇLU İADESİ İŞLEMLERİNE İLİŞKİN USUL

 

 

 
Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü Resmi Web Sitesi © 2018 Tüm Hakları Saklıdır.
Webmaster:BİLGİ İŞLEM BÜROSU
Bu Sitede Yayınlanan Tüm İçerikler, İzinsiz Kaynak Gösterilemez ve Yayınlanamaz.