HİZMETLER > ADLİ YARDIMLAŞMA > SUÇLULARIN İADESİ
V- İADE EDİLEN KİŞİNİN İADE TALEBİNE KONU EDİLMEYEN SUÇLARDAN YARGILANMASI VEYA BU TÜR HÜKÜMLERİN İNFAZI

Hususîlik (özellik) kuralı:
Suçlu iadesi gerçekleştikten sonra, iade edilen kişi yalnızca iade kararına dayanak teşkil eden suçlardan dolayı yargılanabilir veya iade kararında geçen mahkumiyet hükmünde yer alan ceza infaz edilebilir. Dolayısıyla şahıs iade edildikten sonra (iade kararından önce işlenen) başka bir suçunun veya mahkumiyetinin bulunduğu anlaşılırsa bu suç nedeniyle iade edilen devlette yargılama yapılamaz veya mahkumiyet hükmü infaz edilemez. Bu prensibe ‘hususilik kuralı’ denilmektedir.  Hususilik kuralı SİDAS’ın 14. maddesinde düzenlenmiştir. Ayrıca tarafı olduğumuz ikili antlaşmaların muhtelif maddelerinde buna ilişkin hükümler bulunmaktadır.
Hususilik kuralının iki istisnası bulunmaktadır :

1-İstenilen devletin (iade eden devlet)  muvafakat vermesi :
İstenilen devletin, iadeye konu edilmemiş  bir suç için isteyen devletçe yargılama yapılmasına veya verilmiş olan cezanın infazına muvafakat vermesi halinde hususilik kuralı  etkisini kaybeder.  Bunun için de yargılamayı yapacak olan adli makamın istenilen devletten muvafakat talebinde bulunması gerekmektedir. Eğer muvafakat talebi iade kararından önce işlenip kesinleşen bir mahkumiyet talebi için veya henüz soruşturma aşamasındaki bir suç için yapılacaksa bu talep yetkili Cumhuriyet Savcılığınca yapılmalıdır. Yargılama aşamasına gelmiş bir suç için yapılacak muvafakat talebi Mahkeme tarafından yapılmalıdır.

Muvafakat talebinde bulunmak için aşağıdaki linkte yer alan talepname örneğine uygun bir talepname düzenlenip tercüme edilmeksizin Bakanlığımıza gönderilmelidir.

MAHKEME aşamasında  muvafakat istemine ilişkin talepname örneği

2-  İade edilenin serbest kaldıkta sonra belli bir süre içinde iade edildiği ülkeyi terk etmemesi veya terk ettikten sonra geri gelmesi:
SİDAS’ın 14. maddesine göre iade edilen şahsın, nihai olarak serbestisine kavuşmasını takip eden 45 gün zarfında iade edildiği tarafın arazisini elinde imkân olduğu halde terk etmemesi veya terk ettikten sonra buraya geri dönmesi halinde hususilik kuralı uygulanmaz.
Ayrıca tarafı olduğumuz ikili antlaşmalarda yer alan farklı süreler için yukarıda ikili antlaşmalar bölümüne bakınız.

 
***Diğer bölümlere ulaşmak için aşağıdaki linklere tıklayınız...
 
I -
GENEL BİLGİLER
   
II-
İADE İŞLEMİNİN HUKUKİ DAYANAKLARI
   
III- TÜRKİYE’DEN YURT DIŞINA YAPILAN TALEPLERDE İADE EVRAKININ HAZIRLANMASI
   
IV- YENİDEN YARGILAMA KONUSUNDA GARANTİ VERİLMESİ
   
VI- YABANCI ÜLKELERDEN GELEN İADE TALEPLERİ
   
VII- AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ İLE ARAMIZDAKİ SUÇLU İADESİ İŞLEMLERİNE İLİŞKİN USUL


 

 

 
Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü Resmi Web Sitesi © 2018 Tüm Hakları Saklıdır.
Webmaster:BİLGİ İŞLEM BÜROSU
Bu Sitede Yayınlanan Tüm İçerikler, İzinsiz Kaynak Gösterilemez ve Yayınlanamaz.