HİZMETLER > ADLİ YARDIMLAŞMA >Sıkça Sorulan Sorular

Sıkça Sorulan Sorular

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 25/a maddesine göre Yurtdışında bulunan Türk vatandaşına tebligatı nasıl gönderebiliriz?

- Tebliğ edilecek evrakı Türkçe olarak, tebliğ mazbatalı zarfla birlikte muhatabın ikamet adresinin bağlı olduğu Başkonsolosluğa (Başkonsolosluk bulunmayan yerde Büyükelçiliğe) hitaben yazılmış bir üst yazıyla gönderebilirsiniz. Ayrıca tebligat masrafının yatırıldığını belirten dekont örneği de evraka eklenmelidir.

 

2- Yurtdışı harcı ne kadar? Nereye yatırılacak?

- Yurtdışı tebligat posta masrafları her yıl resmi gazetede yayınlanmakta olup, gazete örneğine sitemizde duyurular kısmından da ulaşılabilir.  

- Tebligat masrafı Maliye Bakanlığı’nın “muhtelif gelirler” hesabına yatırılmaktadır.

 

3- Aynı adreste oturan 4 muhataba tebligat gönderilecek, hepsine ayrı ayrı posta masrafı yatırılması gerekli midir?

- Posta masrafının her bir muhatap için ayrı ayrı yatırılması gerekmektedir.

 

4- 184 no'lu formda Türkçe ve Yabancı dilde tercüme aynı sayfada yapılabilir mi?

- Türkçe ve tercüme aynı sayfada yapılabilir, ancak düzenli ve Türkçe doldurulan tüm maddelerin birebir tercümesinin de yazılmasına dikkat edilmesi gerekmektedir.

 

5- 4 sayfadan oluşan 184 no'lu form arkalı önlü toplam iki sayfa olarak düzenlenebilir mi?

- Düzenlenebilir.

 

6- Yurtdışında bulunan muhataba sözleşme gereği göndereceğimiz evrakı nasıl düzenleyebiliriz?

- Sözleşme gereği evrakın nasıl düzenleneceği 63/3 sayılı “Hukuki Alanda Uluslararası Adli Tebligat İşlemleri” Genelgemizde belirtilmiş olup, sözkonusu genelgemize http://www.uhdigm.adalet.gov.tr/genelgeler/genelgeler.html adresinden de ulaşılabilir.

 

7- Yurtdışında bulunan muhataba sözleşme gereği tebligat göndereceğiz, posta masrafından hariç herhangi bir masraf gerekmekte midir? Nereye yatırılacak?

-Sözleşme gereği tebligat evrakı gönderdiğimiz ülkelerden ayrıca masraf talep eden ülkeler ve istenen masraf ve nereye yatırılacağı 63/3 sayılı genelgemiz http://www.uhdigm.adalet.gov.tr/genelgeler/genelgeler.html ve yine web sitemizde bir örneği bulunan (duyurular sekmesinde) resmi gazetede yer almaktadır.

 

8- ………..adresindeki muhataba tebligatı hangi Başkonsolosluğa göndermemiz gerekir? Başkonsolosluk ve Büyükelçilik adreslerine nerden ulaşabiliriz?

-Yurtdışında bulunan dış temsilciliklerimizin görev bölgeleri ve adreslerine ilişkin bilgilere (kodlar sekmesi) web sitemizden ayrıca Dışişleri Bakanlığının http://www.mfa.gov.tr/ yurtdisi-teskilati.tr.mfa sitesinden ulaşılabilir. Bunun yanısıra Konsolosluk ve Büyükelçilik adreslerinin güncel hali kendi internet sitelerinden de kontrol edilebilir.

 

9- Almanya'da ikamet eden Türk vatandaşına Tebligat Kanunu 25/a'ya göre tebligat evrakı gönderdik, Başkonsolosluktan gelen cevapta;

" ....ihtarı içeren davetiye, muhataba Alman mevzuatının izin verdiği şekilde postayla iadeli-taahhütlü olarak gönderilmiştir. Posta görevlisinin muhatapla tebligat evrakında kayıtlı adreste şahsen karşılaşması mümkün olmadığından postacı tarafından adıgeçene ait meskenin posta kutusuna "Potanede alınmak üzere bekletilen taahhütlü bir mektubun bulunduğunu" belirten bir davet yazısı bırakılmıştır. Tebligat muhatabı sözkonusu ihtarı içeren tebligat bildirimini bekleme süresi içinde postaneden teslim almamıştır.
Tebliğ edilemeyen evrak iadeten ilişikte sunulmuştur."

Denmektedir. Tebligat yapılmış sayılır mı?

- Tebligatın yapılamadığı açıkça belirtilmiştir.

 

10- Tebligat yapmamız gereken muhatap "tüzel kişilik" ise evrakı nasıl düzenlememiz gerekir?

- Tebligat evrakının şirketin bulunduğu ülkenin taraf olduğu sözleşme gereği hazırlanması gerekir.  

 

11- İlanen tebligat için ne yapmamız gerekli?

- Muhatabın son ikamet adresinin bulunduğu ülkeye Türkçe ve ilgili ülke diline tercüme edilmiş, kısaca maksadı anlatan bir ilan metninin düzenlenerek genel müdürlüğümüze gönderilmesi halinde ne kadar masraf gerektiğinin bildirilmesini teminen  ilgili dış temsilciliğe gönderilecektir.

 

12- Yurtdışında bulunan Yabancı ve Türk muhataplara doğrudan tebligat nasıl gönderebiliriz?

- Bu konuda detaylı bilgiye DUYURULAR sekmesinde "1965 tarihli Sözleşmenin 10/a maddesine göre yabancı ülkelerde mukim kişilere doğrudan posta yolu ile tebligat" başlıklı yazıdan ulaşılabilir.

 

13- Yurtdışına 25/a'ya göre tebligat evrakı gönderdik, bila ikmal geri döndü, tekrar tebliğ talebinde bulunacağız daha önce yatırılan posta masrafı geçerlimi? Tekrar yatırmamız gerekir mi?

- Yatırılan posta masrafı yapılan işlemde kullanılmış olup, geçerli değildir. Yeni talep için tekrar yatırılması gerekir.

 

14- Yurtdışına 1965 Lahey Sözleşmesine göre tebligat talebi gönderirken evraka, bankaya yatırılan (Amerika 95 $, Fransa 50 Euro vs) yurtdışı masrafı dekontunun fotokopisi eklenebilir mi?

- Eklenebilir.


 
Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü Resmi Web Sitesi © 2018 Tüm Hakları Saklıdır.
Webmaster:BİLGİ İŞLEM BÜROSU
Bu Sitede Yayınlanan Tüm İçerikler, İzinsiz Kaynak Gösterilemez ve Yayınlanamaz.