HİZMETLER > ADLİ YARDIMLAŞMA > TÜRKİYEDE BULUNAN YABANCI DEVLET DİPLOMATİK TEMSİLCİLERİNE TEBLİGAT

TÜRKİYEDE BULUNAN YABANCI DEVLET DİPLOMATİK TEMSİLCİLERİNE TEBLİGAT

Türkiye’de yabancı bir devletin temsilcisi sıfatıyla görevli bulunan büyükelçiler, elçiler, maslahatgüzarlar, yabancı elçilik müsteşar ve kâtipleri, elçilik ataşeleri ile bu görevde bulunanların eşleri, yanlarında bulunan çocukları ve diğer aile fertlerinin konsolosluk ilişkileri çerçevesinde diplomatik ayrıcalık ve bağışıklıktan yararlanmaları kabul edilmiştir.
Bu kişilerle ilgili adli makamlarca çıkarılacak her türlü tebligat evrakı diplomatik kanaldan Dışişleri Bakanlığı aracılığı ile ilgili yabancı devlet dış temsilciliğine iletilmek üzere Bakanlığımıza gönderilecektir.

Bir kimsenin, diplomatik ayrıcalığı olan yabancılardan sayılıp sayılmadığı hususunda tereddüt bulunması halinde keyfiyetin Bakanlığımızdan sorulması uygun olacaktır.

Tebliğ edilecek evrak ve düzenlenecek talepname muhatabın bildiği resmi dile tercüme edilmelidir. Evrakın aslı ve tercümesi üst yazı ile Bakanlığımıza gönderilmelidir.

 
Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü Resmi Web Sitesi © 2018 Tüm Hakları Saklıdır.
Webmaster:BİLGİ İŞLEM BÜROSU
Bu Sitede Yayınlanan Tüm İçerikler, İzinsiz Kaynak Gösterilemez ve Yayınlanamaz.