HİZMETLER > ADLİ YARDIMLAŞMA >YABANCI DEVLETTE BULUNAN TÜRK VATANDAŞLARINA TEBLİGAT

YABANCI DEVLETTE BULUNAN TÜRK VATANDAŞLARINA TEBLİGAT

1- Adli makamlarımızca evrakın doğrudan ilgili dış temsilciliğimize gönderilmesi :

720l sayılı Tebligat Kanununun 25/a maddesine göre; yurtdışında bulunan Türk vatandaşlarına tebligat o yerdeki Türkiye siyasî memuru veya konsolosu tarafından yapılabilir. Bu itibarla tebliği yapılacak evrak adli mercilerimizce doğrudan, ilgilinin adresinin bulunduğu yerdeki Büyükelçiliğimize veya Başkonsolosluğumuza gönderilebilir. Evrakın bu şekilde Genel Müdürlüğümüz aracı kılınmaksızın gönderilmesi emek- mesai tasarrufu sağlanması ve işlem zamanının kısaltılması açısından önem taşımaktadır.

Bu yolla sadece Türk vatandaşlarına tebligat yapılması mümkündür.

2- Dış temsilciliğimizce düzenlenen tebliğ-tebellüğ tutanağı doğrudan adli makamlarımıza gönderilir :

Türk vatandaşlarına, Türkiye siyasî memuru veya konsolosu tarafından tebligatın yapılıp yapılmadığı, bu merci tarafından düzenlenecek bir tutanak ile belgelendirilerek tanzim edilen evrak, doğrudan talep eden adli mercie gönderilecektir.

3- Evrak tebliğ mazbatalı zarf içinde gönderilir:

Yabancı devlette bulunan Türk vatandaşlarına, Türk siyasî memuru veya konsolosu aracılığıyla yapılacak tebligatlarda, tebliği istenen belgeler adli makamlarca düzenlenecek tebliğ mazbatalı zarf içerisine konularak bir üst yazı ile Türkiye dış temsilciliğine gönderilecektir.

4- Tebligat Kanunu’nun 25/a maddesi gereğince yapılacak tebligatta tercümeye gerek yoktur :

Tebligat evrakının bir takım olarak ve Türkçe düzenlenmesi yeterli olup, ayrıca yabancı dilde tercümesine gerek bulunmamaktadır. Tebliğ mazbatalı zarfın üstüne muhatabın T.C. kimlik numarası, açık kimlik bilgileri ve açık adresi yazılmalıdır.

5- Tebliğ evrakının e-posta yoluyla veya mühürsüz-imzasız gönderilmemesi :

Tebliğ edilecek adli evrakın e-mail ekinde ilgili dış temsilciliklerimize gönderilmesi veya fiziken gönderilen evrakın imzasız ve mühürsüz olması tebliği yapacak dış temsilciliklerimizde talebin geçerliliği veya işlem güvenliği açısından tereddüte neden olmaktadır. Bu nedenle tebliğ evrakının ıslak imzalı ve mühürlü olarak fiziken dış temsilciliklerimize gönderilmesi gerekmektedir.

6- Türk vatandaşlarına yabancı adli makamlar aracı kılınarak tebligat yapılması da mümkündür :

Türk vatandaşına tebligatın Tebligat Kanununun 25/a maddesi uyarınca dış temsilciliğimiz eliyle yapılması en kolay ve seri yoldur. Ancak çeşitli nedenlerle bu yoldan sonuç alınamaması durumunda ‘Yabancı Devlette Bulunan Yabancı Uyruklu Şahsa Tebligat Usûlü’ bölümünde açıklanan yöntemle yabancı adli makamlar aracı kılınarak da Türk vatandaşlarına tebligat yapılabilir. Bu durumda tebligat evrakının tercümesiyle birlikte Bakanlığımıza gönderilmesi gerekmektedir.

 
Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü Resmi Web Sitesi © 2018 Tüm Hakları Saklıdır.
Webmaster:BİLGİ İŞLEM BÜROSU
Bu Sitede Yayınlanan Tüm İçerikler, İzinsiz Kaynak Gösterilemez ve Yayınlanamaz.