BELGELER > SÖZLEŞMELER > CEZAİ KONULARDA ADLİ İŞBİRLİĞİ SÖZLEŞMELERİ

MÜNHASIR ADLİ YARDIMLAŞMA SÖZLEŞMELERİ

Sıra
No

Sözleşme adı

 Onay tarihi

Türkçe

İngilizce

Taraflar / Çekinceler
Sözleşme Metni

1

Ceza İşlerinde Karşılıklı Adli Yardımlaşma Avrupa Sözleşmesi (ETS:30)

 24/06/1969

 

 

COE Treaty Office

2

Ceza İşlerinde Karşılıklı Adli Yardımlaşma Avrupa Sözleşmesi Ek Birinci  Protokol(ETS:99)

 29/03/1990

 

 

COE Treaty Office

3

Suçluların İadesine Dair Avrupa Sözleşmesi (ETS:24)

07/01/1960

 

COE Treaty Office

4

Suçluların İadesine Dair Avrupa Sözleşmesi Ek İkinci Protokol(ETS:98)

 16/07/1992

 

 

COE Treaty Office

5

Hükümlülerin Nakline Dair Avrupa Sözleşmesi(ETS:112)

03/09/1987

 

 

COE Treaty Office

6

Ceza Yargılarının Milletlerarası Değeri Konusunda Avrupa Sözleşmesi(ETS:70)

 27/10/1978

 

COE Treaty Office

7

Ceza Kovuşturmalarının Aktarılmasına Dair Avrupa Sözleşmesi(ETS:73)

 27/10/1978

 

COE Treaty Office

 

ADLİ YARDIMLAŞMA HÜKMÜ İÇEREN SÖZLEŞMELER

<

Sıra No

Sözleşme adı

Onay tarihi

Türkçe

İngilizce

Taraflar/Çekinceler
Sözleşme Metni

1

Terörizmin Önlenmesine Dair Avrupa Sözleşmesi(ETS:90)

 19/05/1981

COE Treaty Office

2

Terörizmin önlenmesine Dair Avrupa Sözleşmesi Ek Protokol(ETS:190)

20/05/2005

 

COE Treaty Office

3

Uyuşturucu ve Psikotrop Maddelerin Kaçakçılığına Karşı BM Sözleşmesinin 17.maddesinin Uygulanmasına İlişkin Deniz Yoluyla Yapılan Kaçakçılıkla Mücadele Sözleşmesi(ETS:156)

01/06/2013


 

COE Treaty Office

4

Suçtan Kaynaklanan Gelirlerin Aklanması, Araştırılması, Ele Geçirilmesi ve El konulmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesi(ETS:141)

06/10/2004


COE Treaty Office

5

Yolsuzluğa Karşı Ceza Hukuku Sözleşmesi(ETS:173)

29/03/2004

COE Treaty Office

6

Terörizmin Önlenmesine Dair Avrupa Konseyi Sözleşmesi(ETS:196)

01/07/2012

 

COE Treaty Office

7

Birleşmiş Milletler Uyuşturucu Maddeler TEK Sözleşmesi

14/02/1967

 

UN Treaty Office

8

Uyuşturucu Maddelere Dair 1961 tarihli TEK Sözleşmesinin Tadiline İlişkin Protokol

28/05/2001

 

UN Treaty Office

9

Birleşmiş Milletler Piskotrop Maddeler Sözleşmesi

21/02/1971

 

 

UN Treaty Office

10

Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Psikotrop Maddelerin Kaçakçılığına Dair Sözleşme

16/01/1996

 

UN Treaty Office

11

Birleşmiş Milletler Sınıraşan Örgütlü Suçlara Dair Sözleşme

30/01/2003

 

UN Treaty Office

12

Birleşmiş Milletler SASMUS Göçmen Kaçakçılığı Ek Protokol

30/01/2003

 

UN Treaty Office

13

Birleşmiş Milletler SASMUS Ateşli Silahlar Ek Protokolü

12/02/2004

 

 

UN Treaty Office

14

Birleşmiş Milletler Terörizm Finansmanının Önlenmesine Dair Uluslar arası Sözleşme

10/01/2002

 

UN Treaty Office

15

Birleşmiş Milletler Terörist Bombalamalarının Önlenmesine İlişkin Uluslararası Sözleşme

11/01/2002

 

 

UN Treaty Office

16

Birleşmiş Milletler Yolsuzlukla Mücadele Sözleşmesi

11/08/2006

 

UN Treaty Office

17

Birleşmiş Milletler Uçakların Yasa Dışı Yollarla Ele Geçirilmesinin Önlenmesi Hakkında Sözleşme

31/01/1973

 

 

UN Treaty Office

18

Birleşmiş Milletler Uluslararası Sivil Havacılığın Güvenliğine Karşı Kanun Dışı Eylemlerin Önlenmesine İlişkin Sözleşme

04/04/1989


 

UN Treaty Office

19

Birleşmiş Milletler Diplomasi Ajanları Dahil Olmak Üzere Uluslararası Korunan Kişilere Karşı İşlenen Suçların Önlenmesi ve Cezalandırılmasına Dair Sözleşme

18/03/1981

 

 

UN Treaty Office

20

Birleşmiş Milletler Rehine Alınmasına Karşı Uluslar arası Sözleşme

11/05/1989

 

UN Treaty Office

21

Birleşmiş Milletler Nükleer Maddelerin Fiziksel Korunmasına Dair Sözleşme

07/08/1996

 

 

UN Treaty Office

22

Birleşmiş Milletler Deniz Seyir Güvenliğine Karşı Yasa Dışı Eylemlerin Önlenmesine Dair Sözleşme

06/01/1998

 

 

UN Treaty Office

 

 


 

 
Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü Resmi Web Sitesi © 2018 Tüm Hakları Saklıdır.
Webmaster:BİLGİ İŞLEM BÜROSU
Bu Sitede Yayınlanan Tüm İçerikler, İzinsiz Kaynak Gösterilemez ve Yayınlanamaz.