...:: Başbakanlık Etik Kurulu’nun Avrupa Birliği-Avrupa Konseyi Ortak Programı ile
Kamu Sektöründe Etiğin Güçlendirilmesi Projesi” kapsamında  
“Etik Eğitim Programı” 3-7 Haziran 2013
::...

Başbakanlık Etik Kurulu’nun Avrupa Birliği-Avrupa Konseyi Ortak Programı ile “Kamu Sektöründe Etiğin Güçlendirilmesi Projesi” kapsamında  3-7 Haziran 2013 tarihlerinde Ankara’da düzenlenen “Etik Eğitim Programı” çerçevesinde Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Faris Karak’ın anılan Programa 6 Haziran 2013 tarihinde saat 15:30’daki katılımı ile İçişleri Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı’nın eğitici ve uzmanlarından oluşan 50 kişilik bir gruba  "Uluslararası Ticari İşlerde Yabancı Kamu Görevlilerine Rüşvetin Önlenmesi" konusunda bilgilendirici mahiyette bir sunum yapmıştır.

Sayın Faris Karak’ın sunumunda, OECD Yabancı Rüşvetle Mücadele Sözleşmesinin amacı ve içeriği, taraf devletlerin sözleşmeye uyumlarının sağlanması mekanizması, sözleşme kapsamında gerçekleştirilen üç aşamalı ülke İncelemeleri, incelemeler aşamasında çalışma grubu toplantıları, inceleme süreçlerinde Türkiye’nin durumu ve ülkemize yönelik yerine getirilmesi talep olunan tavsiyeler, ülkemizin yaklaşmakta olan 3. aşama incelemesinde gündemine gelebilecek konular ele alınmıştır.

Ayrıca yabancı kamu görevlilerine rüşvet suçunun Türk hukukunda yer alma süreci, Türk Ceza Kanunu’nun 02/07/2012 tarihli ve 6352 sayılı Kanunla yeniden düzenlenen 252 nci maddesi, yabancı kamu görevlisine rüşvet verme suçunda fail, yaptırımlar, tüzel kişilerin sorumluluğu ve anılan suçun kara para aklama suçunun öncül suçu olabileceği konularına da değinilmiştir.
 
UHDİGM Resmi Web Sitesi © 2017 Tüm Hakları Saklıdır.
Webmaster: Selin KILIÇ
Bu Sitede Yayınlanan Tüm İçerikler, İzinsiz Kaynak Gösterilemez ve Yayınlanamaz.