...:: OECD Yabancı Rüşvetle Mücadele Sözleşmesi Kapsamında
Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu’nda Gerçekleştirilen Bilgilendirme Faaliyeti 30 Mayıs 2013
::...

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu’nda (DEİK), Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Faris Karak ve Tetkik Hâkimleri, M.Üzeyir Karabıyık ve Yetkin Ergün’ün katılımı ile 30 Mayıs  2013 günü saat: 13.00’da "Uluslararası Ticari İşlerde Yabancı Kamu Görevlilerine Rüşvetin Önlenmesi" konusunda yurtdışı teşkilatına atanan yaklaşık 18 personele bilgilendirici mahiyette bir sunum yapılmıştır. 5174 sayılı kanunun 58. maddesince “Türk özel sektörünün dış ekonomik ilişkilerini yürütme” görevini üstlenen DEİK’in  2012 itibari ile 750 üye şirketi, 40 Kurucu Kuruluşu, 112 İş Konseyi, 129 Ticaret ve/veya Sanayi Oda ve Borsa Oda Temsilciliği, 3 Yurtdışı Temsilciliği bulunmaktadır.

Toplantıya Türkiye’nin önde gelen şirketlerinin temsilcileri katılmış olup toplantıda, OECD Yabancı Rüşvetle Mücadele Sözleşmesinin amacı ve içeriği, taraf devletlerin sözleşmeye uyumlarının sağlanması mekanizması, sözleşme kapsamında gerçekleştirilen üç aşamalı ülke İncelemeleri, incelemeler aşamasında çalışma grubu toplantıları, inceleme süreçlerinde Türkiye’nin durumu ve ülkemize yönelik yerine getirilmesi talep olunan tavsiyeler, ülkemizin yaklaşmakta olan 3. aşama incelemesinde gündemine gelebilecek konular ele alınmıştır.

Ayrıca yabancı kamu görevlilerine rüşvet suçunun Türk hukukunda yer alma süreci, Türk Ceza Kanunu’nun 02/07/2012 tarihli ve 6352 sayılı Kanunla yeniden düzenlenen 252 nci maddesi, yabancı kamu görevlisine rüşvet verme suçunda fail, yaptırımlar, tüzel kişilerin sorumluluğu ve anılan suçun kara para aklama suçunun öncül suçu olabileceği konularına da değinilmiştir.
 
UHDİGM Resmi Web Sitesi © 2017 Tüm Hakları Saklıdır.
Webmaster: Selin KILIÇ
Bu Sitede Yayınlanan Tüm İçerikler, İzinsiz Kaynak Gösterilemez ve Yayınlanamaz.