...:: OECD Yabancı Rüşvetle Mücadele Sözleşmesi Kapsamında
Ekonomi Bakanlığında Gerçekleştirilen Bilgilendirme Faaliyeti 07 Haziran 2013 ::...

Ülkemiz, üyesi bulunduğu İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) çerçevesinde taraf olduğu "Uluslararası Ticari İşlerde Yabancı Kamu Görevlilerine Rüşvetin Önlenmesi Sözleşmesi" kapsamında; yabancı kamu görevlilerine rüşvet verilmesinin önlenmesi hususunda yasal mevzuatın oluşturulması ve etkin biçimde uygulanması, farkındalık ve iş hayatında nihai anlamda yabancı kamu görevlilerine rüşvet verilmesinin caydırılması konularında uluslararası düzeyde taahhüt altına girmiş bulunmaktadır.

Söz konusu Sözleşme kapsamında, OECD Rüşvetle Mücadele Çalışma Grubu tarafından yürütülen ülke incelemelerinden sorumlu koordinasyon makamı olan Bakanlığımız adına Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından Türkiye 3. Aşama İncelemesi hazırlıkları kapsamında kamu sektöründe farkındalık arttırma faaliyeti niteliği taşıyan bilgilendirme toplantıları gerçekleştirilmiştir.

Bu çerçevede, Ekonomi Bakanlığı tarafından 2013 yılında Yurt Dışı Teşkilatına atanan personele yönelik olarak düzenlenen "Hizmet İçi Eğitim Programı" kapsamında, Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Tetkik Hâkimleri Hatice Seval Arslan, Üzeyir Karabıyık ve Elif Özalp’in katılımı ile 07 Haziran 2013 günü saat: 16.00’da "Uluslararası Ticari İşlerde Yabancı Kamu Görevlilerine Rüşvetin Önlenmesi" konusunda yurtdışı teşkilatına atanan yaklaşık 18 personele bilgilendirici mahiyette bir sunum yapılmıştır.

Toplantıya iştirak edenlerin sorularıyla aktif katılım sağladıkları söz konusu sunumda, OECD Yabancı Rüşvetle Mücadele Sözleşmesinin amacı ve içeriği, Taraf devletlerin sözleşmeye uyumlarının sağlanması mekanizması, Sözleşme kapsamında gerçekleştirilen üç aşamalı Ülke İncelemeleri, incelemeler aşamasında Çalışma Grubu toplantıları, inceleme süreçlerinde Türkiye’nin durumu ve ülkemize yönelik yerine getirilmesi talep olunan tavsiyeler, Ülkemizin yaklaşmakta olan 3. Aşama İncelemesinde gündemine gelebilecek konular ele alınmıştır.

Ayrıca yabancı kamu görevlilerine rüşvet suçunun Türk hukukunda yer alma süreci, Türk Ceza Kanunu’nun 02/07/2012 tarihli ve 6352 sayılı Kanunla yeniden düzenlenen 252 nci maddesi, yabancı kamu görevlisine rüşvet verme suçunda fail, yaptırımlar, tüzel kişilerin sorumluluğu ve anılan suçun karapara aklama suçunun öncül suçu olabileceği konularına da değinilmiştir.
 
   
   
 
UHDİGM Resmi Web Sitesi © 2017 Tüm Hakları Saklıdır.
Webmaster: Selin KILIÇ
Bu Sitede Yayınlanan Tüm İçerikler, İzinsiz Kaynak Gösterilemez ve Yayınlanamaz.