...:: Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu ve Türkiye Adalet Akademisi işbirliği ile
“Yolsuzluk Kaynaklı Suçlarla Mücadele” Semineri (13-16 Mayıs 2013)
::...

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu ve Türkiye Adalet Akademisi işbirliği ile, 13-16 Mayıs 2013 tarihlerinde Ankara’da “Yolsuzluk Kaynaklı Suçlarla Mücadele” semineri gerçekleştirilmiştir. Söz konusu Seminere, ceza mahkemesi hâkimleri ve Cumhuriyet savcıları ile 6 Sayıştay denetçisinden oluşan toplam 65 kişilik grup katılmıştır.

Seminerde Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdür Yardımcısı Levent Kurt tarafından “OECD Kapsamında Ticari İşlerde Yabancı Kamu Görevlilerine Rüşvet Verilmesinin Önlenmesi Sözleşmesi” konusunda bir sunum yapılmıştır.

Sayın Levent Kurt sunumunda, OECD Yabancı Rüşvetle Mücadele Sözleşmesinin amacı ve içeriği, Taraf devletlerin sözleşmeye uyumlarının sağlanması mekanizması, Sözleşme kapsamında gerçekleştirilen üç aşamalı Ülke İncelemeleri, incelemeler aşamasında Çalışma Grubu toplantıları, inceleme süreçlerinde Türkiye’nin durumu ve ülkemize yönelik yerine getirilmesi talep olunan tavsiyeler, Ülkemizin yaklaşmakta olan 3. Aşama İncelemesinde gündemine gelebilecek konular ele alınmıştır.

Ayrıca yabancı kamu görevlilerine rüşvet suçunun Türk hukukunda yer alma süreci, Türk Ceza Kanunu’nun 02/07/2012 tarihli ve 6352 sayılı Kanunla yeniden düzenlenen 252 nci maddesi, yabancı kamu görevlisine rüşvet verme suçunda fail, yaptırımlar, tüzel kişilerin sorumluluğu ve anılan suçun karapara aklama suçunun öncül suçu olabileceği konularına da değinilmiştir.
 
   
   
   
UHDİGM Resmi Web Sitesi © 2017 Tüm Hakları Saklıdır.
Webmaster: Selin KILIÇ
Bu Sitede Yayınlanan Tüm İçerikler, İzinsiz Kaynak Gösterilemez ve Yayınlanamaz.