...:: OECD Yabancı Rüşvetle Mücadele Sözleşmesi Kapsamında
Maliye Bakanlığı ile Gerçekleştirilen Toplantı 30 Nisan 2013
::...

Ülkemiz, üyesi bulunduğu İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) çerçevesinde taraf olduğu "Uluslararası Ticari İşlerde Yabancı Kamu Görevlilerine Rüşvetin Önlenmesi Sözleşmesi" kapsamında; yabancı kamu görevlilerine rüşvet verilmesinin önlenmesi hususunda yasal mevzuatın oluşturularak etkin biçimde uygulanması ile bu alandaki farkındalığın arttırılması ve nihai olarak yabancı kamu görevlilerine rüşvet verilmesinin önlenmesi konularında uluslararası düzeyde taahhüt altına girmiştir.

Bu çerçevede, OECD Uluslararası Ticari İşlerde Yabancı Kamu Görevlilerine Rüşvetin Önlenmesi Sözleşmesi Türkiye 3. Aşama İncelemesi hazırlıkları için görüş alışverişinde bulunulması ve kurumlar arası eşgüdümün sağlanabilmesi amacıyla Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı ile Gelir İdaresi Başkanlığı temsilcilerinin katılımı ile 30 Nisan 2013 günü Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü'nde bir toplantı düzenlenmiştir.

Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Faris Karak ile OECD çalışmalarından sorumlu tetkik hâkimlerinin katıldığı söz konusu toplantıda, OECD Yabancı Rüşvetle Mücadele Sözleşmesi Türkiye 3. Aşama İncelemesi çerçevesinde ele alınacak konular ile OECD Yabancı Rüşvetle Mücadele Çalışma Grubu’nun ülkemize yönelik tavsiyelerinin yerine getirilebilmesini teminen yapılabilecek çalışmalar üzerinde durulmuştur.
 
UHDİGM Resmi Web Sitesi © 2017 Tüm Hakları Saklıdır.
Webmaster: Selin KILIÇ
Bu Sitede Yayınlanan Tüm İçerikler, İzinsiz Kaynak Gösterilemez ve Yayınlanamaz.