...:: OECD Yabancı Rüşvetle Mücadele Sözleşmesi Kapsamında
MERSİN Adliyesi’nde Gerçekleştirilen Bilgilendirme Faaliyeti 17 Mayıs 2013

Ülkemiz, üyesi bulunduğu İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) çerçevesinde taraf olduğu "Uluslararası Ticari İşlerde Yabancı Kamu Görevlilerine Rüşvetin Önlenmesi Sözleşmesi" kapsamında; yabancı kamu görevlilerine rüşvet verilmesinin önlenmesi hususunda yasal mevzuatın oluşturulması ve etkin biçimde uygulanması, farkındalık ve iş hayatında nihai anlamda yabancı kamu görevlilerine rüşvet verilmesinin caydırılması konularında uluslararası düzeyde taahhüt altına girmiş bulunmaktadır.

Söz konusu Sözleşme kapsamında, OECD Rüşvetle Mücadele Çalışma Grubu tarafından yürütülen ülke incelemelerinden sorumlu koordinasyon makamı olan Bakanlığımız adına Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından Türkiye 3. Aşama İncelemesi hazırlıkları kapsamında önceden belirlenen büyükşehirlerde görev yapan ceza hakimleri ve cumhuriyet savcılarına yönelik farkındalık arttırma faaliyeti niteliği taşıyan bilgilendirme toplantıları gerçekleştirilmiştir.

Bu çerçevede, Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Faris Karak, Tetkik Hâkimleri Hatice Seval Arslan ve Mehmet Özdemir’in katılımı ile 17 Mayıs 2013 günü saat: 14.00’te Mersin Adliyesi Seminer Salonunda 30 Cumhuriyet savcısı ile 25 hâkimin katılımı ile “OECD Uluslararası Ticarî İşlemlerde Yabancı Kamu Görevlilerine Rüşvet Verilmesinin Önlenmesi Sözleşmesi”  kapsamında bilgilendirme toplantısı gerçekleştirilmiştir.

Daire Başkanı Sayın Faris Karak tarafından yapılan sunumda, OECD Yabancı Rüşvetle Mücadele Sözleşmesinin amacı ve içeriği, Taraf devletlerin sözleşmeye uyumlarının sağlanması mekanizması, Sözleşme kapsamında gerçekleştirilen üç aşamalı Ülke İncelemeleri, incelemeler aşamasında Çalışma Grubu toplantıları, inceleme süreçlerinde Türkiye’nin durumu ve ülkemize yönelik yerine getirilmesi talep olunan tavsiyeler, Ülkemizin yaklaşmakta olan 3. Aşama İncelemesinde gündemine gelebilecek konular ele alınmıştır.
Tetkik Hâkimi Hatice Seval Arslan tarafından yapılan sunumda ise, yabancı kamu görevlilerine rüşvet suçunun Türk hukukunda yer alma süreci, Türk Ceza Kanunu’nun 02/07/2012 tarihli ve 6352 sayılı Kanunla yeniden düzenlenen 252 nci maddesi, yabancı kamu görevlisine rüşvet verme suçunda fail, yaptırımlar, tüzel kişilerin sorumluluğu ve anılan suçun karapara aklama suçunun öncül suçu olabileceği konuları ele alınmıştır.

Tetkik Hâkimi Mehmet Özdemir, Türk ceza mevzuatında yer alan suçtan kaynaklanan malvarlığının müsaderesi ve el koyma konularına ilişkin bir sunum yapmıştır. Sunumunda ayrıca konuya dair Yargıtay içtihatlarına da yer vermiştir.
 
   
   
 
UHDİGM Resmi Web Sitesi © 2017 Tüm Hakları Saklıdır.
Webmaster: Selin KILIÇ
Bu Sitede Yayınlanan Tüm İçerikler, İzinsiz Kaynak Gösterilemez ve Yayınlanamaz.