...:: OECD Yabancı Rüşvetle Mücadele Sözleşmesi Kapsamında
Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu’nda Gerçekleştirilen
Bilgilendirme Faaliyeti 02 Temmuz 2013
::...

Merkezi İstanbul’da bulunan Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu’nun 02 Temmuz 2013 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında saat 13:00’te Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Faris Karak ve Tetkik Hâkimi Yetkin Ergün’ün katılımı ile "Uluslararası Ticari İşlerde Yabancı Kamu Görevlilerine Rüşvetin Önlenmesi" konusunda 25 kişiden oluşan TİSK Yönetim Kurulu’na bilgilendirici mahiyette bir sunum yapılmıştır.

Toplantıda, OECD Yabancı Rüşvetle Mücadele Sözleşmesinin amacı ve içeriği, taraf devletlerin sözleşmeye uyumlarının sağlanması mekanizması, sözleşme kapsamında gerçekleştirilen üç aşamalı ülke İncelemeleri, incelemeler aşamasında çalışma grubu toplantıları, inceleme süreçlerinde Türkiye’nin durumu ve ülkemize yönelik yerine getirilmesi talep olunan tavsiyeler, ülkemizin yaklaşmakta olan 3. aşama incelemesinde gündemine gelebilecek konular ele alınmıştır.

Ayrıca yabancı kamu görevlilerine rüşvet suçunun Türk hukukunda yer alma süreci, Türk Ceza Kanunu’nun 02/07/2012 tarihli ve 6352 sayılı Kanunla yeniden düzenlenen 252 nci maddesi, yabancı kamu görevlisine rüşvet verme suçunda fail, yaptırımlar, tüzel kişilerin sorumluluğu ve anılan suçun kara para aklama suçunun öncül suçu olabileceği konularına da değinilmiştir.
 
UHDİGM Resmi Web Sitesi © 2017 Tüm Hakları Saklıdır.
Webmaster: Selin KILIÇ
Bu Sitede Yayınlanan Tüm İçerikler, İzinsiz Kaynak Gösterilemez ve Yayınlanamaz.