...:: OECD Yabancı Rüşvetle Mücadele Sözleşmesi Kapsamında
Türk Sanayicileri ve İş Adamları Derneği (TÜSİAD) ve
Türkiye İş Adamları ve Sanayiciler Konfederasyonu (TUSKON) ile Gerçekleştirilen Toplantı 06 Mayıs 2013
::...

Ülkemiz, üyesi bulunduğu İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) çerçevesinde taraf olduğu "Uluslararası Ticari İşlerde Yabancı Kamu Görevlilerine Rüşvetin Önlenmesi Sözleşmesi" kapsamında; yabancı kamu görevlilerine rüşvet verilmesinin önlenmesi hususunda yasal mevzuatın oluşturulması ve etkin biçimde uygulanması, farkındalık ve iş hayatında nihai anlamda yabancı kamu görevlilerine rüşvet verilmesinin caydırılması konularında uluslararası düzeyde taahhüt altına girmiş bulunmaktadır.

Bu kapsamda, OECD Uluslararası Ticari İşlerde Yabancı Kamu Görevlilerine Rüşvetin Önlenmesi Sözleşmesi doğrultusunda OECD Rüşvetle Mücadele Çalışma Grubu tarafından yürütülen ülke incelemeleri kapsamında 2013 yılında başlayacak Türkiye 3. Aşama İncelemesi’ne hazırlık amacıyla Türk Sanayicileri ve İş Adamları Derneği (TÜSİAD) ile Türkiye İş Adamları ve Sanayiciler Konfederasyonu (TUSKON) temsilcilerinin katılımı ile 6 Mayıs 2013 tarihinde saat 10:00’da Genel Müdürlüğümüz Gelincik Salonunda bir toplantı düzenlenmiştir.

Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdür Yardımcısı Levent Kurt, Daire Başkanı Faris Karak ile OECD çalışmalarından sorumlu tetkik hâkimlerinin katıldığı söz konusu toplantıda, OECD Yabancı Rüşvetle Mücadele Sözleşmesi Türkiye 3. Aşama İncelemesi çerçevesinde ele alınacak konular ile OECD Yabancı Rüşvetle Mücadele Çalışma Grubu’nun ülkemize yönelik tavsiyelerinin yerine getirilebilmesini teminen yapılabilecek çalışmalar üzerinde durularak, konuya ilişkin özel sektörde farkındalık arttırma faaliyeti niteliği taşıyan bilgilendirme çalışmaları organize edilmesi kararlaştırılmıştır.
 
UHDİGM Resmi Web Sitesi © 2017 Tüm Hakları Saklıdır.
Webmaster: Selin KILIÇ
Bu Sitede Yayınlanan Tüm İçerikler, İzinsiz Kaynak Gösterilemez ve Yayınlanamaz.