Page 11 - Untitled-1

Basic HTML Version

İHRACAT KREDİLERİNE
YÖNELİK UYGULAMALAR
09
ULUSLARARASI TİCARİ İŞLEMLERDE YABANCI KAMU GÖREVLİLERİNE VERİLEN RÜŞVETİN ÖNLENMESİ
İhracat
Kredilerine
Yönelik Uygulamalar
Türk Eximbank
kredi programlarından
yararlanabilmek için
rüşvet suçunu
işlememiş olmak esastır
Sözleşme'nin yürürlüğe girmesinden sonra,
1998 yılından itibaren, OECD bünyesindeki
ülkelerin ihracat kredi kurumlarının konuya
ilişkin prosedür ve uygulamaları hakkında
bilgi paylaşımı başlamış, Sözleşme
hükümleri paralelinde gerekli önlemler
alınmıştır. Bu çerçevede, 2000 yılında
"Rüşvet ve Resmi Destekli İhracat Kredileri
için Hareket Bildirgesi" ile hazırlanarak üye
ülkeler için or tak yükümlülükler belirlenmiştir.
Hareket Bildirgesi, resmi ihracat desteğine
konu uluslararası işlemlerde yabancı kamu
görevlilerine rüşvet verilmesi ile mücadelede
alınacak tedbirler genişletilerek 2006 yılında
Tavsiye Kararı haline getirilmiştir.
Sözleşme ve Türk Ceza Kanunu hükümleri
çerçevesinde, Türk Eximbank tarafından
anılan bankanın kredi, sigor ta ve garanti
programlarından yararlanacak tüm ihracatçı
ve müteahhit rmalardan, başvurularına konu
işlemlerin herhangi bir aşamasında rüşvet
verilmediğini ve verilmeyeceğini bildiren bir
“taahhütname” alınmasına 2004 yılında
başlanmıştır. 2006 yılında yapılan
değişiklikler sonucu, Türk Eximbank, 2007
yılından başlamak üzere, Sigor ta ve Ülke
Kredi/Garanti Programlarındaki mevcut
taahhütnamelerin kapsamını genişleterek,
“Taahhütname ve Muvafakatname” almaya
başlamıştır. Bu kapsamda, taahhütname
vermeyen, taahhütnamede gerçeğe aykırı
beyanda bulunduğu veya taahhüt ettiği
hususları ihlal ettiği tespit edilen rmalara
yönelik tedbir ve yaptırımlar düzenlenmiştir.
Kısa Vadeli Kredi Programlarında da mevcut
uygulamalara devam edilmektedir. Türk
Eximbank, ihracatçı ve müteahhit rmaları
bilgilendirme amaçlı faaliyetlerini
sürdürmektedir.
Türk Eximbank'ın konu ile ilgili düzenleme ve
çalışmalarına Banka'nın
'www.eximbank.gov.tr' internet sayfasından
ulaşılabilmektedir.