BELGELER > MAKALELER
Kaynak
Makalenin Konusu
Sahibi
Tarih


Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü'nün Görevleri

Dr. Harun MERT

Ocak/2016


6384 Sayılı Kanun ile Kurulmuş İnsan Hakları Tazminat Komisyonu

Murat SEKMEN

Ocak/2016


Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi (Apostil) ve Uygulaması

Nilgün VARER

Ocak/2016

Çocukların Velayetine İlişkin Kararların Tanınması ve Tenfizi ile Çocukların Velayetinin Yeniden Tesisine İlişkin Avrupa Sözleşmesi ve Uygulaması

Hüseyin Serkan YILDIZ

Ocak/2016


Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararlarında İfade Hürriyetinin Başkalarının Şöhret ve Haklarının Korunması Nedeniyle Sınırlandırılması

Yakup YILDIRIM

Ocak/2016

Uluslararası Çocuk Kaçırma Davlarında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin Yaklaşımı

Tuğrul UZUN

Ocak/2016

Hükümlü Nakli Süreci

Zeynep Fulya IŞILAK

Ocak/2016

Anayasa Mahkemesine Temyiz Niteliğindeki Şikayetler


Yeşim ERDEN

Ocak/2016

Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuruda Adalet Bakanlığı

Burak İPEKSÜMER

Ocak/2016


Uluslararası Anlaşmaların İç Hukuktaki Yeri ve Denetimi

Mehmet Fatih DOĞAN

Ocak/2016

Cezaî Konularda Uluslararası Adlî İşbirliği Kanunu Çerçevesinde Merkezî Makamın Görev ve Yetkileri
(Duties and Powers of The Central Authority under The Law on International Judicial Cooperation in Criminal Matters)

Dr. Harun MERT

Mayıs/2016

Cezaî Konularda Uluslararası Adlî İşbirliği Kanunu'nun Getirdiği Yenilikler
(Reforms Introduced by the Law on Internatıonal Judıcıal Cooperatıon in Criminal Matters)

Ahmet BAŞARAN

Mayıs/2016

Çocuğun İadesinin, Psikolojik Tehlikeye Maruz Kalacağı Gerekçesiyle Reddine Dair Hukuk Genel Kurulu'nun 22 Aralık 2010 Tarihli Kararının İncelenmesi
(The Analysis of The Decision of The Assembly of Civil Chamber Dated 22 December 2010 on The Refusal Of The Return Of The Child Based on The Ground That The Child Would be Exposed to Danger)

Dr. Yavuz YILMAZ

Mayıs/2016

Yabancı Uyrukluların Tutukluluk Durumlarının Bildirilmesi
(Informing Diplomatic Posts About The Deprivation of The Liberty of Foreigners)

Abdullah MURAT

Mayıs/2016

Suç Gelirlerinin Aklanması ve Terörizmin Finansmanı Hakkında Avrupa Konseyi Sözleşmesi
(Council of Europe Convention on Laundering of Proceeds From Crime and on The Financing of Terrorism)

Gökhan ERDOĞAN

Mayıs/2016

Uluslararası Kamu Hukuku Danışmanlar Komitesi  
(Committee of Legal Advisers on Publıc International Law)

Güray GÜÇLÜ

Mayıs/2016

Suçluların İadesine Dair Avrupa Sözleşmesine Ek Dördüncü Protokol (Fourth Additional Protocol to The European Convention On Extradition)

Nursal ERDEM

Mayıs/2016

OECD Rüşvetle Mücadele Çalışma Grubu ve Türkiye Hakkındaki Faaliyeti
(OECD Working Group on Bribery and Its Actions About Turkey)

Yetkin ERGÜN

Mayıs/2016

Türk Hukukunda Kişisel Verilerin Korunması Kurumu
(Institution Of Protection Of Personal Data in The Turkish Law)

Abdullah ÖMEROĞLU

Mayıs/2016

2007 Tarihli Lahey Nafaka Sözleşmesi
(The Hague Maintenance Convention of 2007)

Mustafa ÖZOĞUL

Mayıs/2016

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin Askıya Alınması (Derogation) 
(Derogation from the European Convention on Human Rights)

Taha BÜYÜKTAVŞAN

Eylül/2016

Ceza İşlerinde Karşılıklı Adli Yardım Avrupa Sözleşmesine Ek 2 Nolu Protokol
(Second Additional Protocol to the European Conventıon on Mutual Assistance In Criminal Matters)

A. Melih KUTLU

Eylül/2016

Yolsuzlukla Mücadele Sözleşmesi Kapsamında Malvarlıklarının Geri Alınması
(Asset Recovery Within the Scope United Nations Convention Against Corruption)

Dr. Yavuz YILMAZ

Eylül/2016

Velayet ve Çocukların Korunmasına Yönelik Tedbirler Yönünden Uygulanacak Hukuk Hakkında Lahey Sözleşmesi
(The Hague Convention on Applicable Law in Respect of Parental Responsibility and Measures for the Protection of Children)

Abdulvahab DABAKOĞLU

Eylül/2016

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT)
Organization for Security and Co-operation in Europe (The OSCE)

Tuba ERGÜL

Eylül/2016

Dünya Mahkemesi Olarak Uluslararası Adalet Divanı
(The International Court of Justice as the World Court)

M. Üzeyir KARABIYIK

Ocak/2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UHDİGM Resmi Web Sitesi © 2017 Tüm Hakları Saklıdır.
Webmaster: Selin KILIÇ
Bu Sitede Yayınlanan Tüm İçerikler, İzinsiz Kaynak Gösterilemez ve Yayınlanamaz.