...:: ETKİN PİŞMANLIK ::...

TCK 254 üncü maddesine, 26/06/2009 tarihli ve 5918 sayılı Kanunla dördüncü fıkra olarak aşağıdaki şekilde yeni bir fıkra eklenmiştir:
“Bu madde hükümleri, yabancı kamu görevlilerine rüşvet veren kişilere uygulanmaz.”
Söz konusu Kanun Tasarısında bu değişikliğin gerekçesi olarak şu açıklamalara yer verilmiştir:
“Suç ve suçluluğun ortaya çıkarılmasında etkin ceza hukuku araçlarından birisi de etkin pişmanlık kurumudur. Türk Ceza Kanunda müstakilen hangi suçlar bakımından bu müessesenin uygulanabileceği ilgili maddelerinde ayrı ayrı tasrih edilmiştir. Rüşvet suçu da bu suçlar arasında bulunmaktadır. Etkin pişmanlık müessessinin uygulanmasından beklenen yarar, rüşvet suçları bakımından etkili bir yöntem olmakla birlikte, yabancı kamu görevlilerine rüşvet verilmesi suçu bakımından beklenen yararı göstermemektedir. Nitekim yabancı kamu görevlilerine rüşvet vermek suretiyle işlenen rüşvet suçu bakımından rüşvet verenin etkin pişmanlık hükümlerinden yararlandırılması, çoğu zaman sadece bu kişinin cezadan kurtulmasını sağlamakta ve fakat rüşveti alan yabancı kamu görevlilerinin cezalandırılmasını sağlama bakımından beklentilere cevap vermemektedir. Bu nedenle, maddeye yeni bir fıkra eklenmek suretiyle rüşvet suçuna ilişkin etkin pişmanlık hükümlerinin yabancı kamu görevlilerine rüşvet verenler bakımından uygulanmasının önüne geçilmesi amaçlanmıştır.”

Yukarıda bahsi geçen değişiklikten önce, OECD tarafından yabancı kamu görevlilerine rüşvet verme suçunda etkin Pişmanlık hükümlerinin uygulanabilir olmasının, bu suçla mücadeleyi engellediği öne sürülmekteydi. Aslında sözü edilen suç açısından rüşvet verenin cezalandırılması öngörülmektedir. Yabancı kamu görevlisine rüşvet vererek, rekabet ortamını ortadan kaldıran ve kendi şirketi lehine uluslararası ticari faaliyeti gerçekleştiren kişi soruşturma başlamadan önce etkin pişmanlıktan yararlanmak için suçu ihbar ederse, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanacağı için cezalandırılmayacak ve fakat ticari faaliyetini de gerçekleştirmiş olacaktı.
 
UHDİGM Resmi Web Sitesi © 2014 Tüm Hakları Saklıdır.
Webmaster: Selin KILIÇ
Bu Sitede Yayınlanan Tüm İçerikler, İzinsiz Kaynak Gösterilemez ve Yayınlanamaz.