...:: FAİL ::...

OECD Rüşvetle Mücadele Sözleşmesi ve TCK nun 252/9 fıkrasına göre “yabancı kamu görevlilerine rüşvet verme suçunun” oluşabilmesi için rüşvet verilenin belli bir sıfatı haiz olması gerekmektedir.

Buna göre, anılan dokuzuncu fıkra uyarınca rüşvet alan “yabancı kamu görevlileri”nin aşağıdakilerden biri olması gerekmektedir:

-  Yabancı bir devlette seçilmiş veya atanmış olan kamu görevlileri,
-  Uluslararası veya uluslarüstü mahkemelerde ya da yabancı devlet mahkemelerinde görev yapan hâkimler, jüri üyelerine veya diğer görevliler
-  Uluslararası veya uluslarüstü parlamento üyeleri
- Kamu kurumu ya da kamu işletmeleri de dahil olmak üzere, yabancı bir ülke için kamusal bir faaliyet yürüten kişiler 
- Bir hukuki uyuşmazlığın çözümü amacıyla başvurulan tahkim usulü çerçevesinde görevlendirilen vatandaş veya yabancı hakemler,
- Uluslararası bir anlaşmaya dayalı olarak kurulan uluslararası veya uluslarüstü örgütlerin görevlilerine veya temsilcileri.

Yabancı kamu görevlilerine rüşvet verme suçunun faili ise cezai sorumluluğu haiz gerçek kişilerdir. Ancak, eylem bir tüzel kişinin lehine işlenmiş ise tüzel kişi aleyhine de bazı yaptırımların uygulanması söz konusu olacaktır.
 
UHDİGM Resmi Web Sitesi © 2014 Tüm Hakları Saklıdır.
Webmaster: Selin KILIÇ
Bu Sitede Yayınlanan Tüm İçerikler, İzinsiz Kaynak Gösterilemez ve Yayınlanamaz.