...:: YAPTIRIMLAR VE ZAMAN AŞIMI ::...

5237 sayılı Türk Ceza Kanununda 252. maddenin 1. fırkasında Rüşvet alan kamu görevlisinin ve rüşvet veren kişinin dört yıldan on iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılacağı belirtilmiştir. Rüşvet alan kamu görevlisinin yargı görevi yapan, hakem, bilirkişi, noter veya yeminli mali müşavir olması hâlinde, verilecek ceza üçte birden yarısına kadar artırılacaktır.
Bu cezaya ilaveten, TCK’nın 54 ve 55. maddeleri uyarınca, rüşvet olarak verilen eşya ya da maddi menfaatin ya da bunların değerlendirilmesi sonucu ortaya çıkan ekonomik kazançların müsaderesine de karar verilir. Ancak müsadereye hükmedebilmek için para ve sair menfaatin kamu görevlisine verilmiş olması veya kamu görevlisine ulaştırılmak üzere verenin elinden çıkmış olması gerekir. Aksi takdirde, örneğin rüşvet konusunda kişi ile kamu görevlisi arasında anlaşmaya varılmış ve fakat anlaşma gereğince henüz rüşvet verilmemiş ise, anlaşma konusu para ve sair menfaatin müsaderesine hükmedilemez.

Ceza miktarı dikkate alındığında TCK 66/d. maddesine göre dava zamanaşımı  15 yıldır.
 
UHDİGM Resmi Web Sitesi © 2014 Tüm Hakları Saklıdır.
Webmaster: Selin KILIÇ
Bu Sitede Yayınlanan Tüm İçerikler, İzinsiz Kaynak Gösterilemez ve Yayınlanamaz.