...:: BİRİNCİ AŞAMA İNCELEMELERİ ::...

Birinci Aşama İncelemeleri: Mevzuat Düzenlemelerinin Sözleşmeye Uyumu

1999 yılında başlatılan birinci aşama incelemelerinde, incelenen ülke ulusal mevzuatının Sözleşme hükümlerine uyumlu olup olmadığı değerlendirilmektedir. Söz konusu incelemeler kapsamında öncelikle Sözleşmenin her bir maddesinin ulusal mevzuata gerektiği gibi yansıtılıp yansıtılmadığının tespitine yönelik ayrıntılı soruların yer aldığı soru belgesi incelenecek ülkeye gönderilmektedir. İncelenen ülkenin soru belgesini cevaplandırarak OECD Sekretaryası ve inceleyici ülkelere iletmesinin ardından, Sekretarya ve lider inceleyici ülkeler, taslak bir rapor hazırlamaktadırlar. Taslak raporda, incelenen ülkenin rüşvetle mücadele konusundaki mevzuatının Sözleşme’ye ne derecede uygun olduğu ve varsa uygun olmayan hususların hangileri olduğu açıklanmaktadır.

İncelenen ülkenin mevzuatını anlamak ve muhtemel eksiklikleri tespit etmek amacıyla yapılan bu süreç, OECD Rüşvetle Mücadele Çalışma Grubu’nda konunun müzakeresi ile sona ermektedir.
 
UHDİGM Resmi Web Sitesi © 2014 Tüm Hakları Saklıdır.
Webmaster: Selin KILIÇ
Bu Sitede Yayınlanan Tüm İçerikler, İzinsiz Kaynak Gösterilemez ve Yayınlanamaz.