...:: İKİNCİ AŞAMA İNCELEMELERİ ::...

İkinci Aşama İncelemeleri: Uygulamanın Etkinliğinin Denetimi

İkinci aşama incelemelerinde incelenen ülke mevzuatının, dolayısıyla OECD Rüşvetle Mücadele Sözleşmesinin, etkili bir şekilde uygulanıp uygulanmadığı değerlendirilmektedir. İkinci aşama incelemelerinde birinci aşama incelemelerinden farklı olarak lider inceleyiciler ve OECD Sekretaryası temsilcilerinden oluşan inceleme heyeti incelenen ülkeye yerinde inceleme ziyaretinde bulunmaktadırlar. Söz konusu yerinde inceleme ziyareti kapsamında yabancı kamu görevlisine rüşvet suçuna ilişkin mevzuatın uygulanması konusunda Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve ilgili diğer kamu kurumları, özel sektör ve ile sivil toplum örgütleri temsilcileri ile görüşmeler yapılmaktadır.

İncelemeler sonucunda OECD Sekretaryası ve lider inceleyici ülke temsilcileri tarafından hazırlanan taslak ülke raporu Çalışma Grubu üyelerine gönderilmekte ve Çalışma Grubu toplantısında, diğer taraf ülke temsilcilerinin de aktif olarak katıldığı görüşmeler sonrasında kabul edilmektedir. Söz konusu raporda incelenen ülke mevzuatının Sözleşmeye uyumu ve bu mevzuatın uygulanmasındaki etkinliğin sağlanmasına yönelik tavsiyelere yer verilmektedir.
 

Çalışma Grubu tarafından kabul edilen tavsiyeler, ülkelerin ulusal mevzuatlarında değişiklik yapmalarında oldukça etkili bir araçtır. Örneğin; Türkiye, Japonya, Slovakya, Macaristan, İsveç, Bulgaristan ve İsviçre, Çalışma Grubu tarafından getirilen tavsiyeler üzerine mevzuatlarında bu tavsiyelere paralel değişiklikleri yapmışlardır.
 
UHDİGM Resmi Web Sitesi © 2014 Tüm Hakları Saklıdır.
Webmaster: Selin KILIÇ
Bu Sitede Yayınlanan Tüm İçerikler, İzinsiz Kaynak Gösterilemez ve Yayınlanamaz.